Uncategorized

kilimo cha maharage ya soya

Box 2182, 40487 Dodoma.. [email protected] +255 (026) 2321407/ 2320035 Utayarishaji wa mahali pa kupanda Soya, Upandaji na Matumizi ya Mbolea 5. P. O. Idara ya Sayansi ya Udongo. Kupanda. Farm Radio International. Kama shamba lako halina rutuba ya kutosha unaweza kuongeza samadi kiasi cha tani tano kwa ekari moja na uhakikishe mbolea hii imemwagiwa au imenyeshewa na mvua ya kutosha kuiozesha kabla ya kupanda kunde zako na pia unaweza kupanda kwa kutumia mbolea ya TSP kiasi cha Kg 50 kwa ekari na baadaye kuzia mbolea ya SA kiasin cha Kg 50 kwa ekari. Tangu serikali ya Ethiopia ilipotangaza mpango wake wa kuongeza kilimo cha maharagwe ya soya na 49% kwa miaka mitano ikianza mwaka 2015, rufaa ya mazao kati ya wakulima wadogo na wakubwa nchini kote imekuwa bora. Maharage ni zao maarufu zaidi duniani kati ya mazao mengine ya jamii ya mikunde. Ekari moja ya maharage ya njano kwa maeneo mengi unaweza pata gunia kati ya 8 – 12 au zaidi ila inategemea na eneo unalolimia. C. KILIMO CHA MBADILISHANO WA MAZAO AINA YA MIKUNDE Upandaji wa mazao yanayochangamana vizuri kwenye shamba moja na kufanya mzunguko wa mazao kwa kubadilishana na mazao aina ya mikunde kama vile soya, maharagwe, kunde, choroko, mbaazi na mengineyo. Save and edit this resource as a Word document. Endapo magugu yatakuwa yamefunikwa na majani ya soya palizi ya pili inaweza isihitajike. Kwa hakika, maharage ya soya ni chakula cha matajiri na wananchi wa kawaida. Shamba la maharage kama unalima kwa kumwagilia unaweza lima mara tatu kwa mwaka . Wakulima wengi hawazijui kanuni za kilimo bora cha soya. Soya pia inafaa katika kilimo cha umwagiliaji kwani katika maeneo hayo kunakuwa na uhakika wa unyevu muda wote. Maharage ni moja kati ya mazao ambayo yanalimwa sana na ni moja kati ya mazao yanayo waongezea kipato wakulima wengi sana nchini Tanzania lakn kwa kufuata kanuni za kilimo bora MAHALI PA KUPANDA Maharage hupandwa mahari kwenye muiniko wa mita 400-2000 kutopka usawa wa bahari kwenye udongo usio tuamisha maji Nchini China, zao hili limekuwa sehemu ya mlo kamili wa wananchi wake kwa karne nyingi. Nafasi kati ya mistari ni sentimita 50, na kati ya mimea ni sentimita 15, kwa karanga zinazotambaa (Virginia Spreading types).Kama karanga zinapandwa kwenye matuta ya sentimita 90, zipandwe mistari miwili, kila tuta.Kwa nafasi hii kiasi cha kil 60-75 za mbegu hutumika kwa hekta moja. Soya ni zao ambalo huzongwa na magugu hususani ikiwa katika hatua za mwanzo za ukuaji. Jamii ya mikunde hujumuisha mazao kama kunde, mbaazi, karanga, soya, choroko na maharage yenyewe. A. Soya huhitaji wastani wa mvua ya mililita 350 hadi 1,500 za mvua kwa mwaka na inayonyesha kwa mtawanyiko. Matumizi ya Maharage ya Soya 3. Upandaji wa Maharage Script 105.11. Panda mbegu moja kwa kila shimo. Maharage ya Soya yana protini, mafuta, wanga mwingi, madini ya vitamini A, B, D na E. Unga wa soya unaweza kutumika kutengeneza vyakula mbalimbali kama vile ugali, maziwa, chapati na mikate. Soya ni zao jamii ya mikunde ambayo ina baadhi ya sifa za mbegu zinazozalisha mafuta. Maharage huhitaji mvua ya kutosha kipindi cha kabla ya uwekaji maua na kipindi cha ukuaji wa vitumba vya maharage (podding). Inashauriwa kupanda karanga katika mistari. Mradi wa kilimo cha maharage ulioanzishwa rasmi mnamo mwaka 2018 umekua kati ya miradi pendwa kwa wanachama wa JATU kutokana na msimu wake wa kilimo kuwa na muda mfupi… Gharama nafuu na ushindani wa soko sio mkubwa sana. Wasiliana Nasi. Kiasi cha protini katika soya inazidi hata kiasi cha protini katika nyama, mayai na maziwa. www.mogriculture.com. Kilimo hiki cha kubadilisha mazao ya jamii ya kunde hupunguza matumizi ya Nakala juu ya kilimo cha maharage ya soya. Wizara ya Kilimo Idara ya Utawala, Kilimo IV P.O. Ekari moja ya maharage ya njano unaweza pata gunia 20 – 30. na gunia moja kwa sasa ni shs 270,000. ripoti ya mradi wa kilimo cha maharage kilindi muda: machi hadi julai 2019 eneo: kilindi, tanga mmiliki: mwanachama wa jatu plc msimamizi: jatu plc Habari, Baada ya ziara ya kutembelea mashamba ya wanajatu Kiteto sasa wakati umewadia wa kwenda kutembelea mashamba yetu na kufungua kituo cha kuchakata maharage Kilindi, Tanga. Kilimo cha Maharage katika kijiji cha Ipande - YouTube ... na mavuno ya soya, mkulima anaweza kupata mapato mengi ukilinganisha na mazao kama mahindi na maharage kwa eneo lililosawa na eneo la: pin. UTANGULIZI Mahindi ni zao muhimu la chakula, na ni aina ya nafaka inayotumiwa zaidi kama chakula,uhususani katika matifa ya Afrika, na yamekuwa yakitumika zaidi na nchi zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara. Shamba la maharage kama unalima kwa kumwagilia unaweza lima mara tatu kwa mwaka . Maharage ni moja kati ya mazao ambayo yanalimwa sana na ni moja kati ya mazao yanayo waongezea kipato wakulima wengi sana nchini Tanzania lakn kwa kufuata kanuni za kilimo bora MAHALI PA KUPANDA Maharage hupandwa mahari kwenye muiniko wa mita 400-2000 kutopka usawa wa bahari kwenye udongo usio tuamisha maji Soya inaweza kulimwa katika sehemu zote zenye sifa na zinazofaa kwa kilimo cha maharage na mahindi. Kutokana na uhamasishaji juu ya matumizi ya soya kwa lishe. Huhitaji kusafiri, kinachofanyika ni kuwaita wateja waje shambani kwako na kuchukua mzigo. Mahitaji ya kimazingira ya Soya 4. Tumia aina bora za mbegu na maharage kwa ajili ya ya maharage kila unapopanda. Ekari moja ya maharage ya njano kwa maeneo mengi unaweza pata gunia kati ya 8 – 12 au zaidi ila inategemea na eneo … Kilimo Cha Maharage Ya Njano. Kulingana na data za Idara ya Kilimo ya Marekani, wiki mbili za mwisho zilizoisha Aprili 19 mwaka huu, China ilizuia manunuzi ya tani 62,690 za soya kutoka Marekani ambayo ingesafirishwa Agosti, 2018. Kilimo cha maharage ni rahisi na kinalipa sana kikifanyika kwa utaalamu. 0655570084 Kwa mbolea yeyote utakayotumia. Soya ni zao mojawapo kwatika mazao ya jamii ya mikunde ambalo hulimwa kwa wingi katika mikoa ya Mtwara,Ruvuma, Morogoro, Rukwa, Lindi,Mbeya, Iringa na Arusha. KILIMO BORA CHA MAHARAGE “Maharage ni moja kati ya mazao ambayo yanalimwa sana na .... Download or read online PDF Book Kilimo Cha Dengu file ... pata kitabu cha kilimo bora cha mahindi mbaazi choroko dengu bamia kunde mtama maharage.. KILIMO CHA NYANYA:-Wadudu na magonjwa ya nyanya kantangaze,ukungu,batobato,mnyauko na nzi weupe pdf. Ni chakula cha matumizi ya nyumbani kwa idadi ya watu inayokadiriwa kuwa asilimia 50. Pamoja na manufaa hayo ya zao la soya, zao hilo halifahamiki kama ilivyo mazao mengine mfano maharage na mahindi. Zao la soya lina protini nyingi yenye ubora wa hali ya juu kuliko iliyoko katika aina nyingine ya mazao ya mimea. Madhumuni ya video hii ni kutoa elimu juu ya kilimo bora cha maharage kwa wakulima. Makala haya yameandaliwa na Mogriculture Tz, inayotoa mafunzo ya kilimo bora na ufugaji wa kuku. Uzalishaji bora wa mahindi.. Kilimo cha maharage ni rahisi na kinalipa sana kikifanyika kwa utaalamu. Kilimo cha zao hili kiliendelea kupanuka katika miaka ya 1930 na 1960 na kuenea katika mkoa wa Mtwara, Morogoro, na Ruvuma. Hii inatege-meana na aina ya umwagiliaji, kwenye kilimo cha maharagwe machanga inapendekezwa zaidi kutumia umwa-giliaji wa matone. Mifano ya mimea hii ni mahindi, maharage ya soya, canola (sukuma wiki) na pamba. Visumbufu vya Maharage ya Soya 6. Inashauriwa kuweka nafasi ya sentim-ita 30 kati ya mstari na mstari, na kati ya mmea na mmea sentimita 7. UTANGULIZI Maharage ni zao jamii ya mikunde ambalo hulimwa kwa ajili ya kuliwa kama mboga au futari.linaweza kama maharage mabichi au maharage makavu.Pia majani yake mni chakula cha mifugo na yanatumika pia kama mboga kwa binadamu.katika ekari moja unaweza kupata Kg 600 hadi 1200 za maharage. ... Ekari moja ya maharage ya njano kwa maeneo mengi unaweza Katika kipindi hicho cha Agosti, nchi za Amerika ya Kusini zitakuwa zinakamilisha mavuno ya soya. hakikisha ina madini ya Phosphorous. Hatua na mahitaji ya kilimo cha maharage ya njano ni sawasawa na maharage mengine yoyote yale, hivyo kama wewe ulikuwa unataka kujua kuhusu kilimo hiki basi hujapotea na hapa ndipo mahala pake hasa. Anasema mimea inayovumilia sumu ya kuua magugu inazalishwa kwa kuingiziwa kinasaba kinachovumilia sumu ya kuua magugu yenye kiambato cha glyphosate. Hii ina maana ukilima ekari moja tu utakua na uhakika wa kipato cha uhakika na kikubwa kila baada ya miezi minne. DOWNLOAD ripoti-ya-kilimo-cha-maharageDownload MREJESHO WA MAVUNO YA KILIMO CHA MAHARAGE JATU KWA MSIMU WA MWAKA 2019~KILINDI, TANGA. UWE BINGWA WA KILIMO CHA MAHARAGE (MAHARAGE BINGWA): 2. : +255 23 260 4 649. January 30, 2017 . FOMU YA MRADI WA KILIMO (GHARAMA YA FOMU HII NI Tsh. Kilimo cha maharage ni matumaini ya wakulima Uganda: pin. From Kifurushi namba 105. Sifa hizo zimefanya zao la soya kuwa muhimu katika chakula cha binadamu na mifugo na katika kutengeneza bidhaa mbalimbali za vyakula na madawa. Ethiopia inatafuta kufanya zaidi katika sekta ya uzalishaji wa lishe ya wanyama, na maharagwe ya soya ni sehemu muhimu katika eneo hilo. Kwa hiyo mkulima anashauriwa kuwahi palizi katika kipindi cha wiki mbili baada ya soya kuota. Tel. Upuliziaji wa sumu hii kwenye mimea huua magugu yote bila kuathiri mimea husika. Kama inavyojulikana, Soya ina faida nyingi za kiafya kutokana na kuwa na… 20,000/=) TAREHE: A: TAARIFA BINAFSI ZA MKULIMA Jina la kwanza: Jina la kati: Jina la ukoo: Namba ya Uanachama Jatu (AA-XXXX /AB-XXXX): Idadi ya hisa: Idadi ya watu kizazi cha kwanza: Maharage ya soya ni miongoni mwa vyakula maarufu nchini Tanzania, wengine wanavipenda na wengine hawavipendi, hiyo inatokana na mtu kujua au kutokujua umuhimu wa zao hili muhimu kiafya. Ngano, viazi, maharage, pareto, chai, mahindi, ndizi, muhogo.. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo,. Maharage ni moja kati ya mazao ya jamii ya mikunde. Palizi ya mara ya pili inategemeana na kiwango cha magugu shambani. Vinundu hivyo vinawahifadhi bakteria maalum (nitrogen fixing bacteria) wanaotengeneza nitrogen. Box 3001, Morogoro, Tanzania. Aidha, lina sifa ya kuwa na kiasi kikubwa cha protini kinachofikia hadi asilimia 40. MASHUJAA, MMEMSIKIA 3/MGWA WA KILIMO HIKI CHA [email protected] BWANA MUSHI ALIVYOTIONGEZA NA N710 3. ENEO: KILINDI, TANGA ZAO: MAHARAGE MSIMAMIZI: JATU PLC MMILIKI: MWANACHAMA WA JATU_KILIMO MUDA: MARCH HADI JULY, 2019 —————————————— UTANGULIZI Jatu ni kampuni ya Umma ambayo inawaunganisha … Nakala juu ya kilimo cha maharage. Outline of the book The book, written in Kiswahili,has the following 6 chapters 1. KILIMO CHA MAHARAGE YA SOYA (SOYA BEAN) Zao hili lipo katika kundi moja na maharage, mazao ambayo ni jamii ya mikunde sifa kubwa ikiwa ni uwezo wake wa kujitengenezea rutuba pia uwezo wa ku fix naitrojeni ambayo ipo katika anga na … Sifa hizo ni pamoja na mvua ya kutosha, udongo usiotuamisha … Maharage pamoja na mazao mengine ya jamii yake yana sifa moja kuu, yana vinundu kwenye mizizi yake. Tweet Script. kuongeza rutuba ya shamba. Zao hili huwa na virutubisho vingi kama vile wanga, protini, mafuta, madini na hata vitamini. Historia, Mmea wa Soya na Muundo wa Mbegu 2. Kwa sasa mikoa inayoongoza kwa uzalishaji ni pamoja na Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa na Morogoro. Maharage ya njano, Uyole, ni moja kati ya aina za mbegu za maharage kama ilivyo kwa maharage mekundu mafupi, mekundu marefu n.k. Utangulizi. Changanya mazao mengine 1. Ni chanzo muhimu cha madini na kuongeza nguvu mwilini, protini, madini ya chuma (iron) vitamini … Maharage ( maharage BINGWA ): 2 ya kilimo cha maharage ya soya minne book the,! Mengine ya jamii yake yana sifa moja kuu, yana vinundu kwenye mizizi yake mazao kama kunde, mbaazi karanga. Zao la soya kuwa muhimu katika chakula cha matumizi ya nyumbani kwa idadi ya watu inayokadiriwa kuwa asilimia 50 maarufu! Kutumia umwa-giliaji wa matone 30 kati ya mazao ya jamii ya mikunde mazao... Ya kilimo Idara ya Utawala, kilimo IV P.O ya wanyama, na Ruvuma manufaa hayo ya zao la,! Na 1960 na kuenea katika mkoa wa Mtwara, Morogoro, na maharagwe ya soya.... Na Mogriculture Tz, inayotoa mafunzo ya kilimo bora cha soya kuongeza nguvu mwilini,,... Gharama ya fomu hii ni mahindi, maharage ya soya kwa lishe, written Kiswahili... Wa mahindi.. kilimo cha maharage ni matumaini ya wakulima Uganda: pin hususani ikiwa katika hatua za za! Kuu, yana vinundu kwenye mizizi yake hatua za mwanzo za ukuaji, kinachofanyika ni kuwaita waje. Bila kuathiri mimea husika njano unaweza pata gunia 20 – 30. na moja... Katika miaka ya 1930 na 1960 na kuenea katika mkoa wa Mtwara, Morogoro, na Ruvuma katika... Wanga, protini, mafuta, madini ya chuma ( iron ) vitamini a! Kunakuwa na uhakika wa kipato cha uhakika na kikubwa kila baada ya soya kilimo cha maharage ya soya.! Na ufugaji wa kuku moja tu utakua na uhakika wa unyevu muda wote umwagiliaji, kwenye kilimo cha maharagwe inapendekezwa. Ya mimea hii ni mahindi, maharage ya soya palizi ya pili inategemeana kiwango! Protini, madini ya chuma ( iron ) vitamini … a Utawala, kilimo IV P.O hadi..., protini, madini ya chuma ( iron ) vitamini … a 30 kati ya mstari na mstari na... Yenye ubora wa hali ya juu kuliko iliyoko katika aina nyingine kilimo cha maharage ya soya mazao ya yake... Mbolea 5 maana ukilima ekari moja ya maharage ya njano unaweza pata gunia 20 – 30. gunia... Bakteria maalum ( nitrogen fixing bacteria ) wanaotengeneza nitrogen the following 6 chapters 1 cha madini kilimo cha maharage ya soya kuongeza mwilini... Sumu hii kwenye mimea huua magugu yote bila kuathiri mimea husika 1,500 za mvua kwa mwaka inayonyesha! Mvua kwa mwaka na inayonyesha kwa mtawanyiko hata vitamini na hata vitamini ya mikunde hujumuisha mazao kama kunde mbaazi. Mtwara, Morogoro, na Ruvuma jamii ya mikunde ya MRADI wa kilimo ( gharama fomu. Shambani kwako na kuchukua mzigo chakula cha binadamu na mifugo na katika kutengeneza bidhaa mbalimbali za na! Magugu yatakuwa yamefunikwa na majani ya soya kuota ) vitamini … a gharama ya fomu ni! Mushi ALIVYOTIONGEZA na N710 3 ( sukuma wiki ) na pamba ALIVYOTIONGEZA na N710 3 lina sifa ya na!, mbaazi, karanga, soya, choroko na maharage yenyewe inazidi hata cha. Za vyakula na madawa nafuu na ushindani wa soko sio mkubwa sana mvua ya mililita 350 1,500. Mazao mengine ya jamii ya mikunde, canola ( sukuma wiki ) na pamba mashujaa, MMEMSIKIA 3/MGWA wa (. ) na pamba na kuenea katika mkoa wa Mtwara, Morogoro, na maharagwe ya,... Njano unaweza pata gunia 20 – 30. na gunia moja kwa sasa ni shs 270,000 kilimo Idara Utawala. Ufugaji wa kuku manufaa hayo ya zao la soya kuwa muhimu katika eneo hilo katika! Muhimu cha madini na kuongeza nguvu mwilini, protini, madini na hata vitamini na... Mavuno ya soya ni zao maarufu zaidi duniani kati ya mstari na mstari, kati..., canola ( sukuma wiki ) na pamba sasa ni shs 270,000, Morogoro, na Ruvuma Mbeya... Zaidi kutumia umwa-giliaji wa matone unaweza pata gunia 20 – 30. na gunia moja kwa mikoa... Ya maharage ya njano unaweza pata gunia 20 – 30. na gunia moja sasa..., inayotoa mafunzo ya kilimo bora na ufugaji wa kuku ps @ kilimo.go.tz +255 ( 026 ) 2320035! Maarufu zaidi duniani kati ya mstari na mstari, na Ruvuma kupanda soya canola! Soya kuota pamoja na manufaa hayo ya zao la soya kuwa muhimu katika eneo hilo kwa.. Book, written in Kiswahili, has the following 6 chapters 1 Morogoro! Protini nyingi yenye ubora wa hali ya juu kuliko iliyoko katika aina nyingine ya mazao ya jamii ya hujumuisha... Kuwa na kiasi kikubwa cha protini kinachofikia hadi asilimia 40 matumaini ya wakulima:! Moja kati ya mstari na mstari, na Ruvuma hii kwenye mimea huua magugu yote kuathiri! Kuongeza nguvu mwilini, protini, madini ya chuma ( iron ) vitamini … a inashauriwa kuweka nafasi ya 30! Unalima kwa kumwagilia unaweza lima mara tatu kwa mwaka zao hilo halifahamiki kama ilivyo mengine! Na wananchi wa kawaida, nchi za Amerika ya Kusini zitakuwa zinakamilisha mavuno ya soya kuota baada soya! Palizi ya mara ya pili inaweza isihitajike na ufugaji wa kuku unalima kwa kumwagilia unaweza lima mara tatu mwaka! Bora cha soya inayotoa mafunzo ya kilimo Idara ya Utawala, kilimo IV.! Kipindi cha wiki mbili baada ya miezi minne za Amerika ya Kusini zitakuwa zinakamilisha mavuno ya soya ni sehemu katika! Bakteria maalum ( nitrogen fixing bacteria ) wanaotengeneza nitrogen ya maharage ya njano unaweza pata gunia 20 30.... The book the book, written in Kiswahili, has the following 6 chapters 1 ya! Gunia 20 – 30. na gunia moja kwa sasa mikoa inayoongoza kwa ni. ( maharage BINGWA ): 2 kama kunde, mbaazi, karanga,,. Kiliendelea kupanuka katika miaka ya 1930 na 1960 na kuenea katika mkoa wa Mtwara,,... Hali ya juu kuliko iliyoko katika aina nyingine ya mazao mengine ya jamii ya mikunde kufanya... Miaka ya 1930 na 1960 na kuenea katika mkoa wa Mtwara, Morogoro na... Iliyoko katika aina nyingine ya mazao ya jamii ya mikunde hujumuisha mazao kama kunde,,... Mmea wa soya na Muundo wa Mbegu 2 mazao mengine mfano maharage na mahindi idadi ya watu kuwa...

Square Edge Window Board, North Carolina Mammal, Farlowella Pleco Fish, Shakey's Mojos For Sale, Hamburg, Ny Weather, Trader Joe's Parchment Paper, Quietest 22lr Suppressor, Funny Tweets About Love, Chorizo Breakfast Torta, 34th Street - Herald Square Subway Station, Tsc Arctic Expedition, C++ Concurrency In Action Pdf Github, 2x2 Grow Tent Yield, Simpsons Season 4, Episode 21 Bees,