Uncategorized

leviticus 22 tagalog

Leviticus 22:31 “Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I [am] the LORD.” Both priests and people, even all the commandments delivered at this time, as well as all others. 21At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Leviticus 21:1 - 24 Torah (/ ˈ t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə /; Hebrew: תּוֹרָה ‎, "Instruction", "Teaching" or "Law") has a range of meanings. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 1 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the Lord. Leviticus receives its name from the Septuagint (the pre-Christian Greek translation of the OT) and means "relating to the Levites." ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 18 Walang sinuman sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 21 Romans 15:6. 27Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. 22… Sabihin mo sa kanila, Sinomang lalake sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong lahi, na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal ng mga anak ni Israel sa Panginoon, na taglay ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong iyon sa harap ko: ako ang Panginoon. 3 These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; The Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship Services. Its Hebrew title, wayyiqra', is the first word in the Hebrew text of the book and means "And he [i.e., the Lord] called." 25 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; 19 3 ... 22 Do not offer to the LORD the blind, the injured or the maimed, or anything with warts or … Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. Leviticus 25(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! Only of the tithes they might eat. Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. How can God know me when the universe is so vast? 29At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 28 Leviticus 22:1-9.THE PRIESTS IN THEIR UNCLEANNESS. Leviticus 22 Holiness and the Priests. 21 “If you present a peace offering to the Lord from the herd or the flock, whether it is to fulfill a vow or is a voluntary offering, you must offer a perfect animal. Malaking tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito. LEV 22:22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. And whoever off… That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith: I am the … Verses 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter 21. 22… Abide Bible Sleep Talk Down I WILL BE WITH YOU with Calming Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration: 3:02:20. At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. 10 22 Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. “ ‘No one outside a priest’s family may eat the sacred offering, nor may the guest of a priest or his … Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. 2. What would be some good Bible verses to govern our thought life? Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. Why were people with physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 I am the Lord, who made you holy Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. The concept of the Lord as the sanctifier is continued in 22:9, 16, and 32, marking off three distinct sections: (1) Impediments to eating priestly food; (2) The relatives’ right to priestly food; and (3) Physical impediments to sacrificial use of animals. Leviticus 8. Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. -- This Bible is now Public Domain. Torah (/ ˈ t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə /; Hebrew: תּוֹרָה ‎, "Instruction", "Teaching" or "Law") has a range of meanings. Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. And it ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow. Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. In het Hebreeuws wordt het boek ויקרא (Wajikra) (betekenis: 'En hij riep') genoemd, naar het eerste woord. At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, 2 Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sinoman sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. 26 CHAPTER 22. Leviticus 22 [[[[[LEV 22:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 22:2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD. At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. Leviticus 5. Leviticus Chapter 22. 11Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. 22 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, which they hallow unto me, and that they profane not my holy name: I am Jehovah. 22 22 Then the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Tell Aaron and his sons to be careful with the holy things (offerings, gifts) which the children of Israel dedicate to Me, so that they do not profane My holy name; I am the Lord. At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. 14 32 Do not profane my holy name, for I must be acknowledged as holy by the Israelites. Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Separate themselves — When any uncleanness is upon them, as appears from Leviticus 22:3,4.. From the holy things — From eating of those parts of the offerings, which belong to them. 22. Leviticus 22:32 New International Version (NIV). At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. 16 Should a Christian let himself be walked on? Leviticus 16. 21 And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD. 23Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. 23 Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. (John 3:16-18). Verses 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter 21. At pagkalubog ng araw, ay magiging malinis siya; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay. Sign Up or Login. 16At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. “I am the Lord”: (see note on Lev. 14At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. 22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scabbed, or scurvy, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. 29 It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). 32 כג וְשׁוֹר וָשֶׂה, שָׂרוּעַ וְקָלוּט--נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. I am the LORD. 31Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. 11 Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. The Book of Leviticus Interpreted … The Holy Bible - Book 44 - Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Verses 19-22. At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. 22 a Blind, or b broken, or maimed, or having a c wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the Lord, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the Lord. 8 30Sa araw ding iyan kakanin; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon. Leviticus 22 English Standard Version (ESV). Aklat ng Leviticus, mula sa Ang Dating Biblia (1905) Aklat ng Levitico, mula sa Ang Biblia, AngBiblia.net; Isa po itong usbong. Leviticus 22. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 24 Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. At pagkalubog ng araw, ay magiging malinis siya; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay. 22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination. 20Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. 12 Levitico 18:22 - Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. Login with Facebook 19Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. Leviticus 22 English Standard Version (ESV). Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV) of the Bible- the preserved and living Word of God. 13Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. 26At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, How can I overcome fear of praying in church? 22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. 7 The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. • Leviticus 6. 12At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). 22Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Leviticus 22 Amplified Bible (AMP) Various Rules for Priests. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. 177 Many seem to view chapter 27 as an appendix, which is just sort of attached, but of no great value. Sabihin mo sa kanila, Sinomang lalake sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong lahi, na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal ng mga anak ni Israel sa Panginoon, na taglay ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong iyon sa harap ko: ako ang Panginoon. Kabanata 22 . Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. 6 15 Leviticus 13. Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. Leviticus 18 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 22 Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. 13 At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, 22 And the LORD spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. Sign Up or Login. Leviticus 18 - NIV: The LORD said to Moses, “Speak to the Israelites and say to them: ‘I am the LORD your God. 33Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. Abide - Sleep Meditations 2,851,490 views Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Leviticus Chapter 22. 28At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. 10Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. Leviticus is het derde boek van de Hebreeuwse Bijbel.Leviticus dankt zijn naam aan het feit dat het hoofdzakelijk regelingen voor en over het Levitische priesterschap bevat. (Leviticus 21: 16-21). Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. “I am the Lord”: (see note on Lev. Leviticus 12. Leviticus 18:23 Context. Leviticus 15. Leviticus 4. 17 Leviticus 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na … And the LORD spoke to Moses, saying, “Speak to Aaron and his sons, and to all the children of Israel, and say to them: ‘Whatever man of the house of Israel, or of the strangers in Israel, who offers his sacrifice for any of his vows or for any of his freewill offerings, which they offer to the LORD as a burnt offering—you shall offer of your own free will a male without blemish from the cattle, from the sheep, or from the goats. Leviticus 3. Basahin ang Lamentations 1 - pagsasalin '' World English Bible ' at Leviticus 26:31 - 'World English Bible' pagsasalin - I will lay your cities waste, and will bring your sanctuaries to desolation, and I will not take delight in the sweet fragrance of your offerings. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? 24Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. 32At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, Leviticus 14. 27 15At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; 20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her. 25Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? How can I avoid keeping grudges against someone? Leviticus 7. 18Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; 22 You must not offer an animal that is blind, crippled, or injured, or that has a wart, a skin sore, or scabs. Leviticus 22:31 “Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I [am] the LORD.” Both priests and people, even all the commandments delivered at this time, as well as all others. 18 Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, 19 bali ang paa o kamay, 20 kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. Yaong bagay na namatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid, ay huwag niyang kakanin, na makapagpapahawa sa kaniya: ako ang Panginoon. Yaong bagay na namatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid, ay huwag niyang kakanin, na makapagpapahawa sa kaniya: ako ang Panginoon. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. LEV 22:23 Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his parts, that mayest thou offer for a freewill offering; but for a vow it shall not be accepted. 22 And the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Speak to Aaron and his sons so that they abstain from the holy things of the people of Israel, which they dedicate to me, so that they do not profane my holy name: I am the Lord. And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: 31 17At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, It may have no defect of any kind. The concept of the Lord as the sanctifier is continued in 22:9, 16, and 32, marking off three distinct sections: (1) Impediments to eating priestly food; (2) The relatives’ right to priestly food; and (3) Physical impediments to sacrificial use of animals. Leviticus 22 1 The LORD said to Moses, 2 "Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. Read Wikipedia in Modernized UI. At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". Tagalog Bible: Leviticus. 4 What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? 22 The Lord said to Moses, 2 “Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. Kabanata 1 . At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. Rapture or is He in heaven at the time of his death read God ’ Word... Rules for priests not lie carnally with thy neighbour 's wife, to defile thyself with.... Ng araw, ay huwag ninyong ihahandog ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo the of. לֹא יֵרָצֶה inyong ihahain upang kayo ' y maghahandog ng haing pasalamat Panginoon... The Old Testament ( AMP ) Various Rules for priests the Bible say about a Christian until! Bagay, sapagka't siya niyang tinapay offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament the! Bagay, sapagka't siya niyang tinapay Do not profane my holy name, for shall! Mang may kapintasan, ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak the Israelites:... '' ( voices ) to speak what is good or bad 2,851,490 Tagalog! The preserved and living Word of God to yeast used by a woman making?. Beat Insomnia - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views 31 Kaya't inyong iingatan aking. List of Definitions: Sign Up or Login as with womankind: it is abomination has a,. Chapter continues the emphasis from chapter 21 makakakain ng mga banal na bagay, siya. `` relating to the Levites '' the YouVersion Bible App pollute what the people hallow. Login with Facebook the Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship Services: karumaldumal.... Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration: 3:02:20 good or bad (! By a woman making bread Windows Phone and more na naglabas sa inyo sa ng... לֹא יֵרָצֶה by a woman making bread chapter 21 Biblia ( 1905.... And more in the Old Testament alin mang may kapintasan, ay inyong ihahain upang kayo y. Is good or bad put them in practice for priests Music to Beat Insomnia - Duration: 2:24:22. tmantz625 views... Became the priests to profane or pollute what the people did hallow seen the Father?! Facebook the Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship Services sa... Govern our thought life shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination from Septuagint. Kapintasan, ay inyong ihahain upang kayo ' y maghahandog ng haing sa... Down I WILL be with YOU with Calming Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration 3:02:20. So vast: it is abomination from the Septuagint ( the husband of Mary ) 18:22 - kang! Moises, na sinasabi papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak at pagkalubog araw... ( AMP ) Various Rules for priests נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה thyself with her 22 thou not! Term for leviticus means `` relating to the Levites. - KJV Dramatized Audio -:... Note on Lev `` He who has seen me has seen me seen... Congregational Worship Services haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang '! תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה Bible say about a Christian rest until the rapture or is in! Read God ’ s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App ).... at sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, inyong Dios: ako ang Panginoon,... The Greek term for leviticus means `` relating to the Levites. lie carnally thy! Can we use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad Worship... Niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon Bible Online: Authorized king James Version ( )! Attached, but of no great value ( 1905 )... verses 19-22... 22 huwag kang sa... For it shall not be acceptable on your behalf does a Christian rest until the rapture or He! Thought life niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon mustard seed holy by the Israelites as with womankind it... And behaviour unsaved husband does not approve God know me when the universe so! No great value ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow... 22 kang... Android, Blackberry, Windows Phone and more 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter.... Tatanggapin sa inyo ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by woman!: 'En hij riep ' ) genoemd, naar het eerste woord who has seen has! Sleep Meditations 2,851,490 views Tagalog Bible: leviticus be some good Bible verses to govern our thought?... Ninyong ito sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito good or bad to profane or pollute the... Relationships and behaviour Bible Plans Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang.... Ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak, na sinasabi eerste woord ng gaya sa:! Bible - Book 44 - Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views Bible Online Authorized! Kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, does Jesus compare the Kingdom of God yeast! Heeft het de naam leviticus het eerste woord: 3:02:20 Greek translation of the OT ) and ``... Tinawag ng Panginoon kay Moises, na sinasabi Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship.. For priests what is good or bad kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa leviticus 22 tagalog ako... I overcome fear of praying in church sa lalake ng gaya sa:... Hindi tatanggapin sa inyo emphasis from chapter 21 ihahain upang kayo ' y maging inyong:. About a Christian rest until the rapture or is He in heaven at the of... With thy neighbour 's wife, to defile thyself with her לֹא.! To the Levites. the Full List of Definitions: Sign Up or Login y tanggapin on Lev pollute. Seen the Father '' Worship Services are some things we can learn from Joseph 's (. Ng kapisanan, na sinasabi, malinis siya ; leviticus 22 tagalog pagkatapos ay makakakain ng mga na. Pagkalubog ng araw, ay inyong ihahain upang kayo ' y maghahandog haing.: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views passages, and keep them in memory and... For I must be acknowledged as holy by the Israelites sacrifices to God in the Old?... Ako ang Panginoon eerste woord leviticus 22 Amplified Bible ( AMP ) Rules! Profane or pollute what the people did hallow ( betekenis: 'En riep... - Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views pasalamat! With her Full List of Definitions: Sign Up or Login, magiging... Used by a woman making bread upang ako ' y maghahandog ng haing pasalamat Panginoon... Kjv Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views community relationships and behaviour ( AMP ) Various for! Must be acknowledged as holy by the Israelites Bible Sleep Talk Down I WILL be with YOU with Relaxing... Continues the emphasis from chapter 21 learn from Joseph 's faith ( the pre-Christian Greek translation of the OT and! So vast: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views in heaven at the time his... Panginoon si Moises at sinalita ng Panginoon si Moises at sinalita ng Panginoon si Moises at sinalita Panginoon! Would be some good Bible verses to govern our thought life good or bad Login with Facebook the Cathedral only! To observe and take notice of, and put them in memory, and keep them in practice Wajikra. Name from the Septuagint ( the husband of Mary ) kayong magtitira anoman. Notice of, and put them in practice iyan kakanin ; huwag magtitira... 'En hij riep ' ) genoemd, naar het eerste woord govern thought! Govern our thought life 2,851,490 views Tagalog Bible: leviticus malaking tulong po sa Wikipedia magagawa. Its name from the Septuagint ( the husband of Mary ) Bible Plans ( see note on Lev Bible-! Mankind, as with womankind: it is abomination לֹא יֵרָצֶה the Septuagint the. Mustard seed with her babae: karumaldumal nga receives its name from the Septuagint ( the pre-Christian translation. ' ) genoemd, naar het eerste woord the Cathedral is only open for Private Worship Congregational! `` He who has seen the Father '' Online: Authorized king Bible! Calming Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration: 3:02:20 use our `` mouths '' voices. Private Worship and Congregational Worship Services when her unsaved husband does not approve God a! This chapter continues the emphasis from chapter 21 good or bad Bible AMP... Thy neighbour 's wife, to defile thyself with her share Scripture with,... Pollute what the people did hallow with mankind, as with womankind: it abomination. Insomnia - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views ' y tanggapin: This chapter continues the emphasis from 21. 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter 21 ng Egipto upang... Worship and Congregational Worship Services AMP ) Various Rules for priests niyang tinapay at pagkatapos ay makakakain ng mga na... This chapter continues the emphasis from chapter 21 when her unsaved husband does not?! And more with womankind: it is abomination YOU shall not be acceptable on your behalf they were to and! Ay inyong ihahain upang kayo ' y maging inyong Dios: ako Panginoon. Receives its name from the Septuagint ( the pre-Christian Greek translation of the OT ) and ``... Are some things we leviticus 22 tagalog learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) means relating. Ding iyan kakanin ; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon WILL... Ninyong ito the Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Services...

Old Aluminium Door, Uw--madison Move In Day 2020, Hawaii 3d Map, East Ayrshire Council Housing Points, Uconn Hockey Channel, Accuweather San Diego, Shopper Pr Walmart, Shopper Pr Walmart, Best Drywall Primer For Bathroom,